eMail: Flag NL Sign inSign in
Menu

Ontwerp

Een PowerGrass speelveld aanleggen is eenvoudig.

De aanleg volgt de richtlijnen voor de aanleg van een natuurlijk speelveld voor professioneel gebruik.

Het gehele systeem is uiterst kosten-effectief terwijl er hoogwaardige materialen worden gebruikt.

Tijdens de haalbaarheidsstudie houden we rekening met alle mogelijke variabelen die van invloed zijn op een succesvolle en efficiënte aanleg, zoals het klimaat, de bodem en de kwaliteit van het irrigatiewater. Ook volgen we uiteraard de FIFA-handleiding voor de aanleg van natuurgras speelvelden.

Het is ook van groot belang om de behoeften van de klanten te begrijpen en om ervoor te zorgen dat voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is gedurende het hele jaar. Het onderhoud van PowerGrass niet ingewikkeld of duur, maar moet gelijkmatig worden uitgevoerd.

Uw personeel, door ons getraind, zal geen problemen hebben met het onderhoud van PowerGrass. Dit komt omdat de ingrepen vergelijkbaar zijn met het onderhoud van een kunstgrasveld, vooral als het maaien wordt uitgevoerd door een CutCat-robot.

Schema di DrenaggioSchema di Drenaggio

Een drainagesysteem is essentieel om overtollig regenwater af te voeren en een te hoge belasting van de riolering te voorkomen. In sommige gevallen bereiken de wortels de drainagelaag, zodat het gras direct gebruik kan maken van het regenwater.

De aanleg van een effectief drainagesysteem is zeer eenvoudig. De primaire drainagelaag wordt gelegd na egalisering van de basisbodem in twee tot vier vlakken. Vervolgens wordt er een geul tot 50 centimeter diep rond het gehele speelveld gegraven. De graafdiepte dient overal gelijk te zijn. In de geul wordt een gegolfde drainagebuis van 160 mm gelegd, die wordt bedekt met steenslag tot aan het oppervlak. Overtollig water kan direct worden afgevoerd naar het grondwater via een zinkput of kan naar de regenwaterafvoer worden geleid.

Zinkputten die visueel geïnspecteerd kunnen worden zijn niet essentieel, maar het is wenselijk om ze aan te leggen op elk punt waar een afvoerbuis van richting verandert en op elke 30 meter op een horizontaal vlak. Afvoerkanalen zijn ook vaak niet nodig omdat de drainagelaag water absorbeert en vervolgens verspreidt of afvoert naar het buizenstelsel. Maar als het budget het toelaat en als het gebied waarin het speelveld wordt aangelegd onderhevig is aan zware regen- of sneeuwval, kunnen afvoerkanalen helpen om water dat stroomt langs het oppervlak weg te leiden.

Hierna wordt de secundaire drainage geconstrueerd. Hiertoe worden punten uitgezet op de hoofdassen van het veld op ongeveer zes meter afstand van elkaar. De punten worden met elkaar verbonden door diagonale lijnen. De diagonale drainagegeulen met een breedte van 12 tot 30 cm en een diepte tot 35 cm kunnen worden uitgegraven door een graafmachine. Vervolgens wordt een gegolfde drainagebuis gelegd van 90 mm, die ook wordt bedekt met steenslag tot aan het oppervlak.

Afhankelijk van het drainerend vermogen van de ondergrond, de regenval in het gebied waar het veld wordt aangelegd en het beschikbare budget dient er een keuze te worden gemaakt tussen a) een volledig dekkende laag steenslag over het gehele oppervlak of b) slit-drains op elke 25-50 cm die worden gegraven met speciale apparatuur en gevuld met grof zand.

Schema IrrigazioneSchema Irrigazione

Het irrigatiesysteem met 24 medium-range ondergrondse sproeikoppen is ontworpen om water op een meer gelijkmatige manier te verspreiden dan sproeikoppen met een lang bereik en is ook zuiniger met water.

Elke sproeikop is afgedekt met een bekertje in zacht rubber dat een klein stukje natuurlijk gras bevat, op dezelfde hoogte als de rest van het speelveld. De sproeikoppen zijn daardoor nauwelijks te zien als het irrigatiesysteem is uitgeschakeld.

De sproeikoppen kunnen individueel op het hoofdsysteem worden aangesloten of met twee tegelijk op dezelfde afsluiter. In het tweede geval dient er rekening mee te worden gehouden dat a) sproeikoppen met een homogeen bereik moeten worden gebruikt; op een voetbalveld worden bijvoorbeeld doorgaans drie verschillende typen sproeikoppen gebruikt, met een radius van 90°, 180° en 360 ° en dat b) sproeikoppen van niet-aaneengesloten zones worden gecombineerd, zodat water op een bevloeide zone voldoende tijd krijgt om in de grond te dringen voordat de naastgelegen zone wordt geïrrigeerd.

Het irrigatiesysteem wordt geprogrammeerd door één, twee of vier sproeiers tegelijkertijd te starten afhankelijk van het type systeem en de waterdruk.

Sezione PowerGrasSezione PowerGras

Een simpele en effectieve sectie, in overeenstemming met de DIN-normen voor de aanleg van natuurlijke grasvelden.

Schema riscaldamentoSchema riscaldamento

In gebieden met koude winters is het verstandig om een systeem aan te leggen waarmee u het irrigatiewater kunt verwarmen. N.B.: U dient alleen te verwarmen om het terrein te ontdooien en niet om te proberen de groei van het grasveld te stimuleren. Dit kan schade aan het speelveld veroorzaken.

Valvole IrrigazioneValvole Irrigazione

Aansluiting van de irrigatiebuizen in het San Siro-stadion

Ask for a free estimate, it's easy!

All fields are required!

» Privacy information notice (GDPR - European General Data Protection Regulation 679/2016)

The compilation and submission of this electronic form implies the acceptance of what is indicated in the Privacy Information Notice!

POWERgrass in the world

POWERgrass hybrid turf fieldPOWERgrass hybrid turf field

Synthetic turf fieldSynthetic turf field